Centar za cjelovito učenje, logoterapiju i egzistencijalnu analizu