Centar za cjelovito učenje, logoterapiju i egzistencijalnu analizu

Što je logoterapija?

Svaki je čovjek, a to je osnovna misao logoterapije, u uvjetima svoje osobnosti, životopisa i okoline sam stvaralac svog životnog puta. Svaki čovjek ima slobodu i zadatak suočiti se sa svojim vanjskim i unutarnjim svijetom kako bi, unatoč svim teškoćama, pronašao za sebe smisleno životno rješenje. Logoterapiju je utemeljio Viktor E. Frankl (1905. -1997.), svjetski poznati bečki neurolog i psihijatar. Naziva se još i „trećom bečkom psihoterapijskom školom“ (nakon Freuda i Adlera).

Logoterapija je kratkoročna terapija usmjerena prema konkretnim rješenjima.

Djelo Viktora E. Frankla počiva na dva osnovna temelja. Prvi temelj je smisao. U središtu logoterapije je spoznaja da je čovjek, prema svojoj prirodi, usmjeren prema smislu i vrijednostima.

Čovjek mora imati ciljeve u životu koje pokušava ostvariti, uz koje raste i postaje zreliji. Radi se, dakle, o tome da svatko od nas mora otkrivati snage i mogućnosti koje posjeduje i smisleno ih upotrebljavati, čak i u nepovoljnim okolnostima.

Drugi je temelj duhovna dimenzija koja je, prema Franklu, presudna ljudska dimenzija. Ona stoji u opreci s tjelesnom i psihičkom dimenzijom, ona može oblikovati stvari, može se prilagođavati, može se distancirati. Upravo nam ona omogućava da ne prihvatimo sve, ne dopustimo si sve, od drugih, ali niti od nas samih.

Sudbinu koja nas zadesi Frankl označava kao tlo na kojem se krećemo. Kako to činimo, kakav stav prema tome zauzmemo, ovisi o nama. U tom pogledu čovjek je kao duhovno biće slobodan.